Luke Schenn vs Bobby Robins. October 8, 2014 | Flyersice